Hierojan vastaanotolle tullaan useimmiten niskakivun vuoksi

12.12.2022

Niskakipu on yleinen, mutta useimmiten hyvänlaatuinen vaiva

Ylivoimaisesti kysytyin palveluni on ollut Niska- ja hartia-alueen vapautus 60min. Ei yllätä sillä niskakipu on hyvin yleinen ja arkea häiritsevä vaiva. Terveys2011- tutkimuksen mukaan edellisen kuukauden aikana 27 % yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 41 % yli 30-vuotiasta naisista oli kokenut niskakipua. Yleisintä niskakipu on 45 - 55 -vuotiailla.

Niskakipu on yleensä vaaraton ja voi mennä ohi itsestäänkin. Yleinen niskakivun aiheuttaja on pään työntyminen eteenpäin ja hartioiden sekä olkapäiden eteenpäin kiertynyt asento. Tässä kehon etukumarassa asennossa nikamien ja lihasten kuormitus kasvaa haitalliseksi (kuva 1).

Tutkimusten mukaan hyvänlaatuisen niskakivun riskitekijöitä ovat mm.


  • Toistotyö tai tarkkuutta vaativat työ
  • Käsien voiman käyttö
  • Pitkäaikainen työskentely niska etukumarassa
  • Pitkäkestoinen työskentely olkavarret tai kädet koholla
  • Pitkäkestoinen istuminen työssä
  • Vartalon kiertyneet ja kumarat asennot

Kuva 1. Pään asettuminen suoraan kaularangan jatkeeksi, sen paino jakautuu tasaisesti nikamien, välilevyjen ja lihasten varaan. Pään työntyminen eteenpäin lisää mm. kaulan lihasten kuormitusta ja hartialihasten venytystilaa. (Lähde: Hoida itse niskaasi-opas).


Akuutti niskakipu ja mahdollisia syitä sen taustalla

Akuutti niskakipu voi syntyä esimerkiksi yön aikana. Aamulla herätessä pään kierto sivulle on rajoittunut ja tuottaa kipua tarkalle alueella niskassa.

Varsinaisesti niska-hartia-alueen ongelmat eivät johdu huonosta ryhdistä vaan siitä, että osa alueen lihaksista on jatkuvasti ylivenyttyneessä tilassa ja osa lihaksista aktivoituu liian heikosti. Niskakivun taustalla on yleensä lihaksen ylirasitustila, joka taas johtuu useimmiten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisesta häiriöstä.

Kehomme on kokonaisuus, ja siksi niskakivun syyn selvittäminen voi vaatia aikaa. Akuutin niskakivun voi tuottaa itse jännittynyt lihas tai toisaalla olevan lihaksen trigger-piste, joka heijastelee kipua niskan alueelle. Kaularangan fasettinivelten liikerajoitteet voivat myös olla syynä kipuun. Mikäli käden alueella esiintyy säteilyoireita, on todennäköisesti joku hermo pinteessä jossain kohtaan hermon kulkureitillä. Niskan alueella on paljon lihaksia, ja osa lihaksista saa alkunsa alaselästä ja kulkee selkää pitkin aina kallonpohjaan saakka. Mikäli rintarangan ja kaularangan liikkuvuudessa on liikerajoitteita, voivat ne aiheuttaa kyseiseen nikamaan kiinnittyneen lihaksen jännityksen. Nikaman liikkuvuuden rajoittuminen voi taas johtua kireästä lihaksesta. Lantion asento vaikuttaa selkärangan asentoon, ja sitä kautta lihasten jännitystiloihin. Niskan kipu voi johtua siis myös alemman rangan epäedullisesta asennosta.

Niskan alueen kivun syyn selvittäminen voi vaatia aikaa ja kokeilemista. Niskakivun hoitoon vaikuttaa se, mikä kipua provosoi. Hierojana voin auttaa lihasperäisissä niskaongelmissa rentouttamalla lihaksia ja hoitamalla trigger-pisteitä. Toisinaan lihasten jännitysten poistuminen parantaa myös kaula- ja rintarangan liikkuvuutta ja sitä kautta helpottaa niskaoireita.  

Teksti saa jatkoa myöhemmin.

Lähteet:

Hoida itse niskaasi-opas. Selkäliitto. https://selkakanava.fi/selan-hoito/niskakivun-hoito/hoida-itse-niskaasi-opas. Viitattu 12.12.2022.

Niskakipu (aikuiset). Käypähoitosuositukset. https://www.kaypahoito.fi/hoi20010. Viitattu 26.10.2022.

Osteopaatti Jutta Aallon artikkeli verkossa https://juttaaalto.fi/artikkelit/niskakipu-mista-kipu-johtuu-ja-mita-tehda/ Viitattu 26.10.2022.